Galerija

Back
Okrugli sto studenata master i doktorskih studija muzikologije 2016.
Međunarodna konferencija u Tbilisiju

The 7th International Conference–Competition for Students in Musicology: učešće studentkinja master studija muzikologije Nede Kolić i Marije Simonović (Radovanović)

24-26. IV 2016.

Sa predavanja prof. Vesne Mikić

Uvod u kontekstualne studije festivala Pesma Evrovizije

22. IV –7. V 2016

Sa predavanja prof. Dragane Jeremić-Molnar

Opera 19. veka i revolucija u evropskom kontekstu 1 i 2

1. IV – 16. IV 2016.

Sa predavanja prof. Sonje Marinković

Slovenska opera u muzici 19. i 20. veka

11. III – 26. III 2016.

Sa predavanja prof. Marije Masnikose

Primenjena muzička semiotika: tragovi evropskog muzičkog postmodernizma u srpskoj postmodernoj muzici

19. II –  05. III 2016

Sa predavanja prof. Tijane Popović Mlađenović
Raskršća evropske kulturne istorije 1 i 2
18. XII 2015. – 16. I 2016.
Sa predavanja prof. Ivane Perković

Približavanje evropskih muzičkih identiteta: "jedinstvo u različitosti"

27. XI – 12. XII 2015.

 

Sa predavanja prof. Dragane Stojanović-Novičić

Evropski kompozitori 20. i 21. veka: korelacije između biografskih momenata i strategija komponovanja

06–28. XI 2015.

Sa predavanja prof. Mirjane Veselinović-Hofman

Evropska muzika između svojih avangardnih identiteta: preduslovi, dostignuća, ukrštanja

16–31. X 2015.

 

FacebookTwitterGoogle+Share