Galerija

Back
Sa predavanja prof. Mirjane Veselinović-Hofman: Evropska muzika između svojih avangardnih identiteta: preduslovi, dostignuća, ukrštanja 21. X – 5. XI 2016.
Promocija zbornika studentskih radova "Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup", 12. XII 2016.
Sa predavanja prof. Marije Masnikose Primenjena muzička semiotika: tragovi evropskog muzičkog postmodernizma u srpskoj postmodernoj muzici. 18. XI ​ –​ 0 3​. ​ ​XII​ ​ 2016​.​
Sa predavanja prof. Tijane Popović Mlađenović: Raskršća evropske kulturne istorije 1 i 2 9. XII 2016. – 24. XII 2016.
Sa predavanja prof. Ivane Perković: Približavanje evropskih muzičkih identiteta: "jedinstvo u različitosti" ​30 . XI​I​ – ​21 . ​I 201​6 .​
Sa predavanja prof. Dragane Jeremić-Molnar: Opera 19. veka i revolucija u evropskom kontekstu 1 i 2 17. II – 4. III 2017.
Sa predavanja prof. Sonje Marinković: Slovenska opera u muzici 19. i 20. veka. 10. III –18. III 2017.
Sa predavanja prof. Dragane Stojanović-Novičić: Evropski kompozitori 20. i 21. veka: korelacije između biografskih momenata i strategija komponovanja. 21. IV – 29. IV 2017.
Sa predavanja prof. Vesne Mikić: Uvod u kontekstualne studije festivala Pesma Evrovizije. 04. V – 20. V 2017.
FacebookTwitterGoogle+Share