“INSIEME – UNITE, UNITE EUROPE!” – uvod u kontekstualne studije festivala Pesma Evrovizije

Vesna Mikić

Tip nastavne aktivnosti: predavanje, seminar

Kurs je namenjen studentima master i doktorskih akademskih studija, sa (poželjno) prethodno stečenim znanjem iz oblasti studija popularne muzike.

Ciljevi kursa i seminara:

Kroz učenje, istraživanje i razmatranje istorije takmičenja za Pesmu Evrovizije, kurs međusobno povezuje studije muzike/muzikologije, medija, roda, opšte i kulturne istorije Evrope i stoga se može smatrati delom evropskih studija. Studenti bi trebalo da ovladaju veštinom tumačenja i analiziranja različitih ideja nacionalne opere kao speciifčnog kulturnog fenomena. Polazeći od činjenice da se “čitanjem” ovog  takmičenja može sagledati ne samo istorija ujedinjene Evrope, već i njegova konstitutivna uloga za EU, sledeća pitanja će biti sagledana prvenstveno iz muzikološke perspektive:

– ERU – istorija, značaj, sadašnjost

– FPE – prvi dani – produkcija, recepcija

– Jugoslavija i Evropa kroz prizmu  FPE

– Nova Evropa  – teorijski okvir

– Spektakl i FPE

– Ponovno osmišljavanje Evrope

– Žanr FPE pesme

– Zapadni Balkan i Evropska unija kroz prizmu FPE

– FPE balada Zapadnog Balkana

Bibliografija:

 • Balibar, Etienne. We, the People of Europe?: Reflections on Transnational Citizenship. Trans. James Swenson. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
 • Bauman, Zygmunt. Europe: An Unfinished Adventure. Cambridge: Polity Press, 2004.
 • Beck, Ulrich and Edgar Grande. Cosmopolitan Europe. Trans. Ciaran Cronin. Cambridge: Polity, 2007.
 • Berezin, M. and M. Schain, eds. Europe Without Borders: Remapping Territory, Citizenship, and Identity in a Transnational Age. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003.
 • Bjelic, Dusan I. and Obrad Savic, eds. Balkan as Metaphor: Between Globalization and Fragmentation. Cambridge, Mass.; London: The MIT Press, 2002.
 • Björnberg, Alf. “Return to ethnicity: The cultural significance of musical change at the Eurovision Song Contest. A Song for Europe. Raykoff and Tobin, eds.
 • Boatca, Manuela. “The Eastern Margins of Empire.” Cultural Studies2 (2007): 368-384.
 • Bolin, Goran. “Visions of Europe: Cultural Technologies and Nation-States.” International Journal of Cultural Studies 9 (2), 2006.
 • Bohlman, P. V. “The politics of power, pleasure and prayer in the Eurovision Song Contest.” Muzikologija 7, 2007.
 • European Integration Theory (eds. T. Diez, A. Wiener) Oxford: Oxford University Press, 2004.
 • Delanty, Gerard. “The Making of A Post-Western Europe: A Civilizational Analysis.” Thesis Eleven 72 (2003): 8-25.
 • Delanty, Gerard and Chris Rumford. Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanization. London; New York: Routledge, 2005.
 • Georgiou, Myria and Cornel Sandvoss, eds. “Euro Visions: Culture, Identity and Politics in the Eurovision Song Contest. Popular Communication (6:3, 2008), special issue.
 • Griffin, Gabriele and Rosi Braidotti, eds. Thinking Differently: A Reader in European Women’s Studies. London; New York: Zed Books, 2002.
 • Habermas, Jürgen. The Postnational Constellation: Political Essays. Oxford: Polity Press, 2001. Rosamond, Ben, Theories of Integration, Basingstoke: Palgrave, 2000.
 • Pollack, M., The Engines of European Integration, 2003.
 • Raykoff, Ivan and Robert Deam Tobin. A Song for Europe: Popular Music and Politics in the Eurovision Song Contest (Farnham, UK: Ashgate, 2007).
 • Smith, Alan. The Return to Europe: The Reintegration of Eastern Europe into the European Economy. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan; New York: St. Martin’s Press, 2000.
 • Stråth, Bo. Europe and the Other and Europe as the Other. Brussels; New York: PIE-Peter Lang, 2000.
 • Yair, Gad. “‘Unite Unite Europe’ The political and cultural structures of Europe as reflected in the Eurovision Song Contest.” Social Networks 17 (2), 1995.
 • Yair, Gad and Daniel Maiman. “The Persistent Structure of Hegemony in the Eurovision Song Contest”. Acta Sociologica 39 (3), 1996.
 • H. Wallace, W. Wallace, M. Pollack, Policy-Making in the EU (2005).

Uticaj

Do kraja ovog kursa studenti će biti osposobljeni da:

 • razumeju ključnu dimenziju rastuće snage evropske integracije u kulturnom i umetničkom pogledu;
 • identifikuju i opišu glavne probleme vezane za popularnu muziku u kulturnom kontekstu;
 • skiciraju glavna pitanja kao što su “evropeizacija” i transformativna moć muzike i da diskutuju o njima.
         1. akad. godina: 2. akad.  godina:  3. akad.  godina: Ukupno za 3 godine:
Broj časova 15 15 15 45
Broj studenata 40 40 40 120
Studijski programi Muzikologija, Muzičko izvođaštvo
Godina/nivo

studija

Master akademske Doktorske akademske
Status kursa Obavezan Postojeći
FacebookTwitterGoogle+Share