Evropski kompozitori dvadesetog i dvadesetprvog veka: korelacije između biografskih momenata i strategija komponovanja

Dragana Stojanović-Novičić

Tip nastavne aktivnosti: predavanje, seminar

Kurs je namenjen studentima master i doktorskih akademskih studija.

Cilj kursa jeste da ustanovi vezu između nekih ključnih biografskih momenata u kompozitorovom životu i  pravca njegove kompozicione strategije u to vreme. Društvene turbulencije ponekad suštinski menjaju kontekst kompozitorovog života:  Olivije Mesijan je, na primer, bio u koncentracionom logoru u vreme Drugog svetskog rata. Međutim, to je vreme kada je napisao svoj uticajni Kvartet za kraj vremena. Igor Stravinski je osetio da ne može da živi u burnoj atmosferi  Rusije u osvit komunizma. Ali, čin napuštanja domovine intenzivirao je njegove napore da implementira elemente ruskog folklora u svoja muzička ostvarenja. Kurs će obuhvatiti muzičke biografije i stvaralaštvo evropskih kompozitora 20. i 21. veka, pripadnika više nacija – iz Rusije, Mađarske, Francuske, Grčke, Srbije, Slovenije: Igora Stravinskog, Edgaar Vareza, Olivijea Mesijana, Janisa Ksenakisa, Đerđa Ligetija, Aleksandra Obradovića, Vinka Globokara, Rajka Maksimovića.

Struktura kursa:

 1. Igor Stravinski u Švajcarskoj – referiranje na Rusiju
 2. Bela Bartok: Čežnja za domom – mađarski folklor preko okeana
 3. Zašto je Varez izabrao SAD?, ili: Francuska nije bila dovoljna
 4. Olivije Mesijan u ratnom logoru: muzika iza rešetaka
 5. Janis Ksenakis i pitanje slobode: beg iz Grčke
 6. Đerđ Ligeti: Zapad posle Istoka – susret sa elektronikom
 7. Aleksandar Obradović, Rajko Maksimović: Potraga za elektonskom opremom (od Istočne Evrope do Zapadne Evrope i SAD)
 8. Vinko Globokar: od rudarske porodice do francuske elite

Bibliografija:

 • Dragana Stojanović-Novičić: Vinko Globokar: Musical Odyssey of an Emigrant. Belgrade: Faculty of Music in Belgrade and Signatures, 2013. (in Serbian)
 • Olivier Messiaen: The Centenary Papers, Edited by Judith Crispin. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
 • Dragana Stojanović-Novičić: “Work of Edgard Varèse and ‘Futurist Music’: Affinities (and Differences).” New Sound: International Magazine for Music, No. 34, 2009, pp. 50-61. (Translated by Goran Kapetanović)
 • Dragana Stojanović-Novičić: “Iannis Xenakis (1922-2001): Some Thoughts on His Creative Output.” Musical Culture & Memory: The Eighth International Conference, Editors: Tatjana Marković and Vesna Mikić. Belgrade: Faculty of Music, Signature, 2008, pp. 263-270. (Translated by Jelena Nikezić)
 • Joseph Horowitz: Artists in Exile: How Refugees from Twentieth-Century War and Revolution Transformed the American Performing Arts. New York: HarperCollins Publishers, 2008.
 • Robert Sherlaw Johnson: Messiaen. London, New York, Paris, Sydney, Copenhagen, Berlin, Madrid, Tokyo: Omnibus Press, 2008.
 • Christopher Dingle: The Life of Messiaen. Cambridge, UK, New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Alex Ross: The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
 • Edgard Varèse: Composer – Sound Sculptor – Visionary. A Publication of the Paul Sacher Foundation, Edited by Felix Meyer and Heidy Zimmermann. Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press, 2006.
 • Dragana Stojanović-Novičić: “A Cry from the Trombone: Vinko Globokar will be discussed”. IV International Symposium ‘Music and Society’, Sarajevo, October 28-30, 2004 – Collection of Papers, Editors Tamara Karača M.sci., Senad Kazić M.sci. Sarajevo: Musicological Society of the FBiH, Academy of Music in Sarajevo, 2005, pp. 90-96. (Translated by Jelena Nikezić)
 • Peter Hill & Nigel Simeone: Messiaen. New Haven and London: Yale University Press, 2005.
 • Griffiths, Paul: The Penguin Companion to Classical Music. New York: Penguin Books, 2005.
 • Dragana Stojanović-Novičić: “Vinko Globokar… Medium.” Music & Media: Sixth International Symposium Folklore–Music–Work of Art, Belgrade, 14th – 17th November 2002, Editors of the Collection of Papers Vesna Mikić, Ph.D., Tatjana Marković, Ph.D. Belgrade: Faculty of Music in Belgrade, 2004, pp. 49-57. (Translated by Jelena Nikezić)
 • Dragana Stojanović-Novičić: “Creation as Genesis: Tradition and Originality in the Works of Iannis Xenakis.” Man and Music: International Symposium Belgrade, June 20-23, 2001 – To Professor Dr. Dragoslav Dević 75 years of life and 50 years of professional activities, Editor Dr. Dimitrije O. Golemović. Belgrade: Vedes, 2003, pp. 432-442. (Translated by Miloš Zatkalik)
 • Richard Steinitz: György Ligeti: The Music of Imagination. Boston: Northeastern University Press, 2003.
 • Alan Clayson: Edgard Varèse. London: Sanctuary, 2002.
 • Richard Toop: György Ligeti. London: Phaidon Press Limited, 1999.
 • Contemporary Composers on Contemporary Music: Expanded Edition, Edited by Elliott Schwartz and Barney Childs. New York: Da Capo Press, 1998.
 • Robert P. Morgan: Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America. New York and London: W. W. Norton Company, 1991.

Uticaj

Do kraja ovog kursa studenti će biti osposobljeni da:

 • razumeju ključnu dimenziju rastuće snage evropskih integracia u kulturnom i umetničkom pogledu;
 • identifikuju i opišu glavne probleme vezane za muzičke biografije u evropskom kontekstu;
 • skiciraju glavna pitanja kao što su “evropeizacija” i transformativna moć muzike i da diskutuju o njima.
    1. akad. godina: 2. akad.  godina:  3. akad. godina:  Ukupno za 3 godine:
Broj časova 15 15 15 45
Broj studenata 40 40 40 120
Studijski programi Muzikologija, Muzičko izvođaštvo
Godina/nivo

studija

                   Master akademske                  Doktorske akademske
Status kursa Obavezan Novi
FacebookTwitterGoogle+Share