Međunarodna konferencija “Musical Diversity and Cultural Identities in the History of the Eurovision Song Contest – Recapitulating ESC 1956–2015″, Grac, Austrija, 19–20. jun 2015.

Budući da je Austrija bila domaćin ovogodišnjeg takmičenja za Pesmu Evrovizije, Muzikološki institut Univerziteta u Gracu (Institut für Musikwissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz) organizovao je internacionalnu konferenciju na temu Musical Diversity and Cultural Identities in the History of the Eurovision Song Contest – Recapitulating ESC 1956-2015, koja je održana 19. i 20. juna 2015. godine. Učesnici konferencije bili su stručnjaci iz različitih društveno-humanističkih disciplina i prezentovali su zanimljive radove koji su u fokusu imali istoriju ovog muzičkog takmičenja i njene različite interpretacije.
Skup je otvorio direktor Instituta za muzikologiju, prof. dr Mihael Valter (Michael Walter), a u pratećem programu skupa bili su i Okrugli sto sa autorima zbornika The Eurovision Song Contest at 60: Gender and Geopolitics in Contemporary Europe, kao i poseta Gradskoj kući, gde je organizovan i prijem za učesnika skupa. U okviru konferencije bila je planirana poseta Multi-kulti balu, koji je trebalo da se održi u subotu, 20. juna, ali je bal u međuvremenu otkazan, budući da je Grac upravo tog dana zadesila velika nesreća.
Na konferenciji su učestvovali: prof. dr Vesna Mikić i studentkinje master i doktorskih studija muzikologije – Adriana Sabo, Marija Maglov, Ana Đorđević i Bojana Radovanović. Prvog dana konferencije, prof. Mikić je prezentovala rad „Rock me – Lane moje: Transitory Identities in Yugoslavia and the West Balkan“, dok su narednog dana nastupili studenti u okviru poster preznentacije mladih muzikologa, obavljene u saradnji sa studentima muzikologije koje je vodila prof. Saskija Jašoltovski (Saskia Jaszoltowski) sa Univerziteta u Gracu. Poster prezentacija je bila podeljena u tri dela, koji su problematizovali različite tematske oblasti – stereotipe i preterivanja na Evroviziji, trendove i tradiciju u takmičarskim pesmama na Evroviziji i političku pozadinu ovog takmičenja. Prezentaciju je otvorila Adriana Sabo svojim izlaganjem “Stereotyps/Exaggeration” u okviru prve teme koju je radila zajednom sa koleginicama Sofijom Lajtold (Sophia Leithold) i Alenom Lajtner (Alena Leitner). Nakon njih, drugu temu otvorila je Marija Maglov, koja se, zajedno sa kolegama Julijanom Golavšekom i Tomasom Voconigom (Thomas Wozonig), bavila muzičkom tradicijom i trendovima u istoriji takmičenja za Pesmu Evrovizije. Poslednju temu, nazvanu “ESC as Politically Suspicious”, obradili su Аna Đorđević, Bojana Radovanović, Julija Mair (Julia Mair) i Mihael Eder (Michael Eder). Oni su se bavili političkim porukama u evrovizijskim pesmama, kao i televoting blokovskim glasanjem na primeru ex-Yu zemalja.
Istraživanja studentkinja iz Beograda, predstavljena na konferenciji u okviru poster prezentacije, deo su istraživanja sprovedenih u okviru kursa Insieme – Unite, unite Europe!: uvod u studije takmičenja za Pesmu Evrovizije. Ovaj kurs prof. Mikić je držala u I semestru školske 2014/2015. godine u okviru projekta Žan Mone modul “Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup”.

FacebookTwitterGoogle+Share