Međunarodna konferencija „11th Congress of South-East European Studies: International Musicological Conference of the IMS Regional Association for the Study of Music of the Balkans – „Greater Europe in Global World”, Sofija, Bugarska, 31.08. – 04.09.2015.

U Sofiji je od 31. avgusta do 4. septembra 2015. godine održan veliki naučni skup pod nazivom 11th Congress of South-East European Studies, u okviru kojeg je održana šesta muzikološka konferencija: International Musicological Conference of the IMS Regional Association for the Study of Music of the Balkans – „Greater Europe in Global World”.

Kao član Upravnog odbora te međunarodne asocijacije, prof. dr Mirjana Veselinović-Hofman rukovodila je sesijom „Western Balkans in Greater Europe”, a bila je i učesnik Okruglog stola „Greater Europe and the Activity of the IMS Regional Association for the Study of Music in the Balkans”, sa temom „The Aspects of European Integration of Serbian Musicology in the Light of the Activity of the Regional Association for Balkan Music – Experiences, Aims, and Plans”. U okviru obrade te teme prof. Veselinović-Hofman usredsredila se na neke od najvažnijih aspekata identiteta srpske muzikologije u međunarodnom kontekstu, čime je dala doprinos proučavanju tematske oblasti projekta „Musical Identities and European Perspective: An Interdisciplinary Approach”, koji se realizuje na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u okviru Žan Mone modula / programa ERASMUS+. Sem toga, imala je prilike i da stekne izvestan istraživački uvid u recentnu naučnu produkciju iz oblasti društvenih nauka, na temu kulture i umetnosti jugoistočnih evropskih zemalja. Opisana višednevna aktivnost u Sofiji ocenjena je kao veoma uspešna, pre svega zbog znatnog povećanja vizibiliteta muzikoloških pregnuća u Srbiji, posmatranih posebno iz ugla njihove evropske perspektive.

FacebookTwitterGoogle+Share