Izvršn​a agencij​a za obrazovanje, audio-vizuelne umetnosti i kulturu (EACEA)​: ocena kvaliteta sprovođenja aktivnosti u 1. godini realizacije projekta Žan Mone Modul „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“

Na osnovu izveštaja o projektnim aktivnostima u akademskoj 2014/2015. godini, koji je podnet Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audio-vizuelne umetnosti i kulturu (EACEA)zaključeno je da se nastavna delatnost u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ sprovodi u skladu sa kriterijumima navedenim u pozivu za podnošenje predloga/prijava za Žan Mone aktivnosti. Visoko je ocenjen i doprinos projektnog tima širenju znanja o evropskim pitanjima, dok su informacije koje su učinjene dostupnim putem interneta, vrednovane kao dragocen prilog bazi podataka, usmerenoj ka problematici evropskih integracija.

FacebookTwitterGoogle+Share