Žan Mone modul  „Muzički identiteti  i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup”, kojim rukovodi prof. dr Mirjana Veselinović-Hofman, usmeren je na akademske studije na području kulture, posebno u oblastima muzike i muzikologije, koje se obično ne povezuju sa evropskim studijama. Usled činjenice da nema evropski usmerenih akademskih programa na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Žan Mone modul „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup” posvećen je evropskim integracionim procesima na području kulture i muzike, kako bi se ova tema približila ciljnoj grupi, koju čine studenti master i doktorskih studija muzikologije i izvođačkih umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Cilj ovog projekta jeste uvođenje tema evropskih integracija u nastavne planove fakulteta umetnosti, što je u skladu sa jednim od glavnih ciljeva Erazmus+ programa, koji se odnosi na  održivi razvoj partnerskih zemalja na području visokog obrazovanja. Promovisanje izuzetnosti u nastavi i istraživanju u okviru evropskih studija jedan je od prvih koraka u realizaciji ovog projekta.  S obzirom na to da Istraživanje muzičkih identiteta spada u najvitalnije i najprovokativnije teme savremene muzikologije, njegovo uvođenje u akademske nastavne planove i programe, posebno u kontekstu evropskih integracija, dovodi do promovisanja izuzetnosti u nastavi i istraživanju.

 

fmu100

Univerzitet umetnosti u Beogradu
Fakultet muzičke umetnosti
Katedra za muzikologiju
Prof. dr Mirjana Veselinović-Hofman

Print

MK SRP_100

Projekat je realizovan uz podršku Žan Mone programa Evropske unije i Programa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove, pokrenutog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Žan Mone program je deo Erasmus+ programa Evropske unije.

FacebookTwitterGoogle+Share