Studentski okrugli stolovi

  • 1. godina
  • 2. godina
  • 3. godina

Okrugli stolovi studenata master i doktorskih studija obuhvataju izlaganja seminarskih radova i diskusiju o različitim pitanjima vezanim za muzičke  identitete u evropskoj perspektivi, sa ciljem da se identifikuju najprovokativnije teme koje pripadaju ovoj nastavnoj i istraživačkoj oblasti.

U zavisnosti od interesovanja studenata, teme seminarskih radova obuhvataju: „jedinstvo u različitosti“ i muzičke identitete, muzičke žanrove (opera – između revolucije i nacije), interdisciplinarni pristup ukrštanjima evropske kulturne istorije, pregled stilova (posebno avangarde i postmoderne), biografske momente i strategije komponovanja, problematiku popularne muzike (Evrovizija).

Posle završetka debate studentima se uručuju sertfikati o uspešno završenom Žan Mone modulu “Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup”.

Najbolji studentski seminarski radovi, prezentovani na godišnjim okruglim stolovima, biće  dostupni širem auditorijumu putem vebsajta projekta.

PROGRAM STUDENSKOG OKRUGLOG STOLA 2014/2015.

 

Istraživački radovi studenata

PROGRAM STUDENTSKOG OKRUGLOG STOLA 2015-2016.

Istraživački radovi studenata 
FacebookTwitterGoogle+Share