Vesti

Prilog prof. dr Ivane Perković o Žan Mone modulu Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti objavljen je u publikaciji: Albrecht Riethmüller (ed.), The Role of Music in European Integration, Berlin, De Gryter Akademie Forschung, 2017, 243-247. Više o publikaciji na: Conciliating Eurocentrism and Multiculturalism.

Izašla je iz štampe kolektivna monografija “Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup”, posvećena dijalogu srpske i evropske muzičke istorije. Monografija predstavlja poduhvat prestižne izdavačke kuće u oblasti humanističkih nauka Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wisserschaften (Frankfurt na Majni, Nemačka) i publikovana je na engleskom jeziku. Urednici kolektivne monografije su dr Ivana Perković i dr Franko Fabri.

Nastava u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ u letnjem semestru akademske 2016/2017. počinje u petak 17. 02. 2017. godine.

Okrugli sto studenata master i doktorskih studija muzikologije u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ održan je u utorak 22. 11. 2016. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (soba 18) sa početkom u 10:00h.

Radovi studentkinja Nede Kolić i Marije Simonović (Radovanović), koji su, kao deo proučavanja sprovedenih na kursu koji prof. dr Tijana Popović Mladjenović drži u okviru Žan Mone modula, prezentovani na The 7th International Conference–Competition for Students in Musicology, objavljeni su u časopisu The Jagiellonian University Young Musicologists Quarterly  No. 30 (3/2016).

U okviru ERASMUS+ programa razmene istaknuti litvanski muzikolozi dr Rima Povilioniene i dr Lina Navickaite-Martineli održaće predavanja 11. oktobra 2016. godine u Velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Predavanje na temu “Muzika i matematika. Milenijumski dijalozi” dr  Rima Povilioniene održaće sa početkom u 10 časova, dok će predavanje pod nazivom “Načini sagledavanja i analiziranja umetnosti muzičkog izvođenja” dr Lina Navickaite-Martineli održati od 12 časova. Ulaz je slobodan.

Nastava u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ u zimskom semestru akademske 2016/2017. počinje u petak 21. 10. 2016. godine.

Izvršn​a agencij​a za obrazovanje, audio-vizuelne umetnosti i kulturu (EACEA)​: ocena kvaliteta sprovođenja aktivnosti u 1. godini realizacije projekta Žan Mone Modul „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“

Međunarodni simpozijum „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ održan je 12. 10. 2016. godine.

Učešće studentkinja master studija muzikologije Nede Kolić i Marije Simonović (Radovanović) na “The 7th International Conference–Competition for Students in Musicology“, Tbilisi, Gruzija, 22-24. april 2016.

Nastava u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ u letnjem semestru akademske 2015/2016. počinje u petak 19. II 2016. godine.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije odobrilo je sufinansiranje projekta Žan Mone modul „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ u 2015. godini. (09.10.2015)

Okrugli sto studenata master i doktorskih studija muzikologije u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ biče održan u četvrtak 08. 10. 2015. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (soba 18) sa početkom u 10:00h.

Nastava u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ u zimskom semestru akademske 2015/2016. počinje u petak 16. 10. 2015. godine.

Istraživanje prof. dr Dragane Stojanović-Novičić u Fondaciji “Paul Zaher” (Paul Sacher Stiftung) u Bazelu (Švajcarska), avgust-septembar 2015.

Međunarodna konferencija “11th Congress of South-East European Studies: International Musicological Conference of the IMS Regional Association for the Study of Music of the Balkans – Greater Europe in Global World“, Sofija, Bugarska, 31. 08. – 04. 09. 2015.

Međunarodna konferencija “Musical Diversity and Cultural Identities in the History of the Eurovision Song Contest – Recapitulating ESC 1956–2015″, Grac, Austrija, 19–20. jun 2015.

Međunarodna konferencija “Intertextuality in Music since 1900″, Lisabon, Portugal, 06-07. mart 2015.

Nastava u okviru Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“ u letnjem semestru akademske 2014/2015. počinje u petak 27. II 2015. godine.

FacebookTwitterGoogle+Share