Gallery

Back
Okrugli sto studenata master i doktorskih studija muzikologije

08. X 2015.

Istraživanje prof. dr Dragane Stojanović-Novičić u Fondaciji "Paul Zaher" (Paul Sacher Stiftung)

Bazel (Švajcarska), avgust-septembar 2015.

Međunarodna konferencija, Grac

Musical Diversity and Cultural Identities in the History of the Eurovision Song Contest – Recapitulating ESC 1956-2015

Grac, 19-20. VI 2015.

Sa predavanja prof. Ivane Perković

Približavanje evropskih muzičkih identiteta: "jedinstvo u različitosti"

15–30. V 2015.

Sa predavanja prof. Dragane Jeremić-Molnar

Opera 19. veka i revolucija u evropskom kontekstu 1 i 2

14. IV – 9. V 2015.

Sa predavanja prof. Sonje Marinković

Slovenska opera u muzici 19. i 20. veka

20. III – 4. IV 2015.

Međunarodna konferencija, Lisabon

Intertextuality in Music since 1900

Lisabon, Portugal, 06-07. III 2015.

Sa predavanja prof. Marije Masnikose

Primenjena muzička semiotika: tragovi evropskog muzičkog postmodernizma u srpskoj postmodernoj muzici

27. II – 14. III 2015.

Sa predavanja prof. Tijane Popović Mlađenović

Raskršća evropske kulturne istorije 1 i 2

26. XII 2014. – 17. I 2015.

Sa predavanja prof. Dragane Stojanović-Novičić

Evropski kompozitori 20. i 21. veka: korelacije između biografskih momenata i strategija komponovanja

12–24. XII 2014.

Sa predavanja prof. Vesne Mikić

Uvod u kontekstualne studije festivala Pesma Evrovizije

14–29. XI 2014.

Sa predavanja prof. Mirjane Veselinović-Hofman

Evropska muzika između svojih avangardnih identiteta: preduslovi, dostignuća, ukrštanja

24. X – 8. XI 2014.

FacebookTwitterGoogle+Share